Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Landskapet är arenan. Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning
kortform av titel
överordnad titel Landskapet är arenan
dokumentnummer 2017:180
utgivningsår 2017
länk https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/35569/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_180_landskapet_ar_arenan_integrerad_landskapsanalys_en_metodbeskrivning.pdf
ställe 8 Begrepp, s. 84—85
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Trafikverket
författare Tobias Noborn, Bengt Schibbye, Emily Wade, Mia Björckebaum, Emy Lanemo, John Askling, Oskar Kindval