Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter
kortform av titel
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2017:22
utgivningsår 2017
länk http://www.fi.se/contentassets/450af9af60ca4ad7ac32047f59c3e8a9/fs1722.pdf
ställe 1 §
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Finansinspektionen