Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lån och garantier för fler bostäder. Betänkande av Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
kortform av titel
överordnad titel Lån och garantier för fler bostäder
dokumentnummer SOU 2017:108
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/461BFE2F-C1D5-4213-95ED-7AD3DB7F0EF1
ställe 2.1.6 Definition av nyckelbegrepp, s 45–46
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet