Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet Titel.överordnad Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet Titel.dokumentnr 2017/18:FPM32
kortform av titel
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/mot-ett-gemensamt-mervardesskatteomrade-i-eu--_H506FPM32
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet