Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nya CO₂-krav för lätta bilar
kortform av titel
överordnad titel Nya CO₂-krav för lätta bilar
dokumentnummer 2017/18:FPM33
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/nya-co2-krav-for-latta-bilar_H506FPM33
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet