Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Anläggning för tjänster inom järnvägsområdet
kortform av titel
överordnad titel Anläggning för tjänster inom järnvägsområdet
dokumentnummer 2017:096
utgivningsår 2017
länk https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/19603/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_096_anlaggning_for_tjanster_inom_jarnvagsomradet.pdf
ställe 3. Definitioner, s. 5–6
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Trafikverket