Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statliga byggnads minnen. Vägledning för tillämpning av förordningen om statliga byggnadsminnen 2017
överordnad titel Excerpter ur Riksantikvarieämbetets föreskrifter
dokumentnummer 2017:193
utgivningsår 2017
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/11682/978-91-7209-814-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe 12. Begrepp och defnitioner, s. 66–69
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Olof Antell