Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov. Betänkande av Beslagsutredningen
kortform av titel Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:100
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/F9A15351-65A7-4D9D-945A-93EA28B3BEF3
ställe Förkortningar och begrepp, s. 23–25
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet