Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hamnstrategi : strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet : slutbetänkande / av Hamnstrategiutredningen
kortform av titel Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:58
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/87/76/c2a7e9a0.pdf
ställe s. 11–18
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet