Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2017:1040
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171040-om-elberedskapsavgift_sfs-2017-1040
ställe Ordförklaringar, 3–5 §§
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet