Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för framtidens arbetsmarknad
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:82
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/D7FB9E43-A18A-40F4-B5D2-B37CEA2E9FA5
ställe 3 Vad är vägledning?, s. 53–54
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet