Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Prismodeller och prispress på läkemedelsmarknaden
dokumentnummer 2017:9
utgivningsår 2017
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2017-9.pdf URL-datum 2017-11-02
ställe Begreppslista, s. 13
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Konkurrensverket
författare Hedi Bel Habib