Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer
utgivningsår
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/engelsk-svensk_svensk-engelsk_ordlista.pdf
antal termposter 78
 
utgivare
organisation Konkurrensverket