Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bo för att leva : seniorbostäder och trygghetsbostäder : delbetänkande / av Äldreboendedelegationen
kortform av titel Bo för att leva – seniorbostäder och trygghetsbostäder
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:103
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/55/5b9fc054.pdf
ställe s. 9–13, 73–78
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Äldreboendedelegationen