Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige. Vägledning
kortform av titel Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:9
utgivningsår 2016
länk https://www.havochvatten.se/download/18.7bb4ad22156f6eab6165b876/1473326524409/rapport-hav-2016-9.pdf
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten
författare Moksnes P-O, Gipperth L, Eriander L, Laas K, Cole S, Infantes E