Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014. Sveriges underlag till Helcoms sjätte Titel.kortform Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014
kortform av titel
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1
utgivningsår 2014
länk https://www.havochvatten.se/download/18.276e7ae81443563a750f41/1392881278482/rapport-2014-01-vagledning-va-planering.pdf
ställe Ordförklaringar & Begrepp inom vattenförvaltningen, s. 45–46
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten