Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konsumentskyddet på finansmarknaden
utgivningsår 2017
länk http://www.fi.se/contentassets/4835d2aae077404591f447b5d13fec7b/kons2017.pdf
ställe Ordlista, s. 46–47
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen