Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lotsa rätt! : delbetänkande / av Lotsutredningen
kortform av titel Lotsa rätt!
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:106
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/48/54/b50420d6.pdf
ställe s. 11–15
antal termposter 29
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet