Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Betänkande av Socialdataskyddsutredningen
kortform av titel Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:66
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/AAAAD49B-A5FF-42D1-B62F-240D03DB14CA
bakgrund Dataskyddsförordningen innehåller i artikel 4 en rad definitioner av olika begrepp som används i dataskyddsförordningen. Här anges några av definitionerna.
ställe 4.3.2 Definitioner, s. 162–163
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Socialdepartementet