Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ändring av artikel om clearingsystem i stadgan för Europeiska centralbanken
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM121
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/andring-av-artikel-om-clearingsystem-i-stadgan_H406FPM121
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Finansdepartementet