Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bättre kontakt via nätet : om anslutning av förnybar elproduktion : betänkande / av Nätanslutningsutredningen
kortform av titel Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2008:13
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/85/14/5a6d3eff.pdf
ställe s. 9–12
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet