Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk–engelsk–tysk ordlista
utgivningsår 2012
länk https://jagareforbundet.se/jakten/ovrigt/sve-eng-jaktordlista/; https://jagareforbundet.se/jakten/ovrigt/sve-tysk-jaktordlista/
bakgrund Den engelska ordlistan är granskad av Graham Ainslough. Den tyska ordlistan är skapad av Johnny Rülcker.
sekretariatskommentar Här har vi kombinerat de två ordlistorna Svensk-engelsk jaktordlista och Svensk-tysk jaktordlista som finns på Svenska Jägareförbundets webbplats eftersom många av de svenska termerna är desamma i de två ordlistorna. Dock inte alltid, vilket gör att vissa termposter enbart innehåller information på två av språken.
antal termposter 399
 
utgivare
organisation Svenska Jägareförbundet