Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Patentskydd för biotekniska uppfinningar : slutbetänkande / av Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar
kortform av titel Patentskydd för biotekniska uppfinningar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2008:20
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/05/13/3ace7251.pdf
ställe s. 19–29
antal termposter 55
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar