Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994–2006 – Regeltillämpning och författningspolitiska alternativ. Grundlagsutredningen rapport II
kortform av titel Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994–2006
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:41
utgivningsår 2007
länk https://data.riksdagen.se/fil/A89F6B2B-8C19-469F-A80B-C977E6B2E566
ställe Definitioner, s. 13–14
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet
författare Magnus Isberg