Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse
kortform av titel
överordnad titel Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse
dokumentnummer FFFS 2017:2
utgivningsår 2017
länk http://www.fi.se/contentassets/5898ce29dec5450aaee888eee84f2dd1/fs1702.pdf
ställe Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansinspektionen