Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ekologisk efterbehandling – Handbok om potential och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling
kortform av titel Ekologisk efterbehandling
utgivningsår 2016
länk http://www.svemin.se/?file_download&file=978
antal termposter 3
 
utgivare
organisation SveMin AB
författare SveMin, Jernkontoret och Enetjärn Natur i samarbete, finansierat av Vinnova