Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk klimatpolitik [Elektronisk resurs] : betänkande / av Klimatberedningen, Miljövårdsberedningen Jo 1968:A
kortform av titel Svensk klimatpolitik
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2008:24
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/96/94/8393cd02.pdf
ställe s. 485–493
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Miljödepartementet, Klimatberedningen (2007:03), Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)