Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En ny kamerabevakningslag. Betänkande av Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd
kortform av titel En ny kamerabevakningslag
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:55
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/49d952/contentassets/62ecc694ed8a4b4fa5b2dddf267e75aa/en-ny-kamerabevakningslag-sou-201755
ställe 3.3.1 Definitioner och tillämpningsområde, s. 49–51
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet