Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? Delbetänkande av Tillitsdelegationen
kortform av titel Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:56
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/49d73b/contentassets/24c0969c23664ab1ae15ee36501d4982/sou_2017_56_webb.pdf
ställe Definitioner, s. 11–15
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Finansdepartementet