Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
kortform av titel Lag SFS 2017:425 (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2017:425
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017425-om-elektroniska-cigaretter-och_sfs-2017-425
ställe 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Socialdepartementet