Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Värdigt liv i äldreomsorgen : betänkande / av Värdighetsutredningen
kortform av titel Värdigt liv i äldreomsorgen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2008:51
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/62/88/0c31a755.pdf
ställe s. 28–30
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Värdighetsutredningen