Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet
dokumentnummer ER 2017:07
utgivningsår 2017
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5642
ställe Bilaga B, Definitioner, s. 59–61
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen