Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Blandningsmekanismer och blandningsprocesser – med tillämpning på pelarstabilisering
dokumentnummer Rapport 6
utgivningsår 2017
länk http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/svensk-djupstabilisering/sd-r6.pdf
ställe Begrepp, s. 11–13
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Svensk Djupstabilisering (Statens geotekniska institut, SGI)
författare Stefan Larsson