Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Pålgrundläggning
utgivningsår 1993
länk http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/ovrigt/handbok-palgrundlaggning/forord-innehallsforteckning-beteckningar-begrepp.pdf
ställe Begrepp, s. 20–26
antal termposter 89
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI