Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:44
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/5705e6d4db644630b3735c33d4e99813/sou-2017_32_webb.pdf
ställe 2.4 Begrepp, s. 92
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet