Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet
dokumentnummer Rapport 2017:3
utgivningsår 2017
länk http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandla/nya-upphandlingsregler/offentlig-avtalssamverkan-2017-04-v4_01.pdf
ställe 1.5 Terminologi, s. 9
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten