Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning förstaten 2016
dokumentnummer ESV 2017:17
utgivningsår 2017
utgåvenr Dnr: 5.5–291/2017
länk http://www.esv.se/contentassets/a0e48c6c1ad94a5394b87900dc9e3d90/2017-17-statens-resultatrakning-balansrakning-och-finansieringsanalys-2016.pdf
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 181-199
antal termposter 123
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket