Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nyckeltal i statens lokalförsörjning
dokumentnummer ESV 2017:49
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 1.1-1231/2016
länk http://www.esv.se/contentassets/17bc0cc7cc97440789cae2873526b244/esv-2017-49-nyckeltal-i-statens-lokalforsorjning.pdf
ställe 3 Vad är ett nyckeltal?, s. 9
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket