Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statsförvaltningens digitalisering. Uppföljning och analys
kortform av titel Statsförvaltningens digitalisering
dokumentnummer ESV 2017:46
utgivningsår 2017
utgåvenr Dnr: 1.1-1257/2016
länk http://www.esv.se/contentassets/5680c869782b4da9bab088581ab61b7e/esv-2017-46-resultatuppfoljning-av-statens-budget-2017.pdf
ställe 3 Centrala begrepp och definitioner, s. 14ff
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket