Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Regeringens medelfristiga makroprognoser
dokumentnummer RIR 2017:11
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/AE5105AB-1BBD-46B5-A7CF-7A73DEA5BB65
ställe Bilaga 1. Centrala termer och begrepp, s. 50
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen