Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok FBL. Fastighetsbildningslagen och Lagen om införande av FBL (FBLP)
kortform av titel Handbok FBL
utgivningsår 2017
länk https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/rattsinformation/handbocker/handbok-fbl_2017-04-01.pdf
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Lantmäteriet