Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel LED-belysning i museimiljö : En förstudie
kortform av titel LED-belysning i museimiljö
dokumentnummer 2013:18
utgivningsår 2012
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3345/Rapp%202013_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe 6. Begreppsförklaringars, s. 28–30
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)