Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård
utgivningsår 2002
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/277/9789172096097.pdf?sequence=1&isAllowed=y
bakgrund I vägledningen förekommer en mängd begrepp, hämtade från både kulturmiljösektorn och andra samhällssektorer. Följande ordlista är en sammanställning, som till delar är hämtad från Riksantikvarieämbetets skrift Byggnader och byggda miljöer -- dokumentation och rapporter 1995. Dock finns vissa uppdateringar. Andra begreppsförklaringar kommer från E. Nordin, Princip och praktik i kulturmiljövården, Kulturmiljövård, 1997:4, och K. Andersson och A. Hildebrand, Byggnadsarkeologisk undersökning, 1988
ställe Byggnadsvårdens begrepp –definitioner, s. 147–152
antal termposter 53
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Stig Robertsson