Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige : slutredovisning av regeringsuppdrag
kortform av titel Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen i Sverige
utgivningsår 2008
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/271/rapp2008_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordförklaringar, s. 59–60
sekretariatskommentar http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680080621
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)