Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Från borg till bunker : Befästa anläggningar från förhistorisk och historisk tid
kortform av titel Från borg till bunker
utgivningsår 1993
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10065/978-91-7209-756-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordförklaringar, s. 119–124
antal termposter 71
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Birgitta Johansen & Ing-Marie Pettersson