Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hägnader och stängsel i kulturlandskapet : historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete
kortform av titel Hägnader och stängsel i kulturlandskapet
dokumentnummer Praktisk fornvård nr 1
utgivningsår 2002
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/287/9789172096240.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe 10. Ordförklaringar, s. 97–98
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Gustafsson, John-Eric; Svensson, Erling