Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fossil åkermark : Äldre tiders jordbruk – spåren i landskapet och de historiska sammanhangen
kortform av titel Fossil åkermark
utgivningsår 1997
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10056/978-91-7209-754-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordförklaringar, s. 157–161
antal termposter 55
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Leif Gren