Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Syna staden
utgivningsår 1989
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/303/978-91-7209-633-2%20pdf.pdf?sequence=5&isAllowed=y
ställe Liten ordlista för arkitekturtermer, s. 72
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Marie Peterson