Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet.
utgivningsår 2014
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%c3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%c3%a4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1
ställe Begrepp och definitioner, s. 12–13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Cissela Génetay, Ulf Lindberg