Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fria fälla: En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer
kortform av titel Fria fälla
utgivningsår 2014
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7812/978-91-7209-702-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordlista, s. 130–131 m.fl.
antal termposter 63
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelserna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet.